Garantieregeling

Algemeen:

Indien u patiënt bent bij een van de praktijken van Centrum voor Tandzorg, mag u het volgende van ons verwachten:

 • Behandelingen worden conform de in de beroepsgroep van tandartsen gebruikelijke standaarden zorgvuldig uitgevoerd.
 • De praktijken van Centrum voor Tandzorg voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, onder meer op het gebied van inrichting van praktijken, scholing van medewerkers, stralingsrichtlijnen van röntgen- apparatuur en infectiepreventie.
 • U kunt voorafgaand aan een uitgebreide behandeling om een behandelplan en een begroting vragen. Op uw verzoek dan wel voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan € 250,00 bedragen krijgt u altijd een kostenbegroting. Indien tijdens de behandeling blijkt dat de kosten meer dan 10% boven de begroting uit gaan komen, dan wordt dit met u besproken.
 • Tandheelkunde is een ambachtelijk vak. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zult u vooraf van de risico’s op de hoogte worden gesteld.
 • Indien u van mening bent dat een behandeling niet volgens de gangbare daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten dat wij ons uiterste best zullen doen een probleem zo goed mogelijk op te lossen.

Behandelovereenkomst:

 • Uit hoofde van de wet WGBO komen alle behandelingen in beginsel tot stand op grond van een zogenaamd informed consent.
 • Aan een behandeling ligt verder een behandelplan ten grondslag. Een eenvoudig plan wordt mondeling aan u voorgelegd, voor een meer uitgebreid behandelplan wordt een behandelplan cq kostenbegroting gemaakt.
 • Een behandelplan wordt opgemaakt overeenkomstig de gestelde diagnose. De daarmee samenhangende kostenbegroting is gebaseerd op de thans geldende tarieven en prijzen voor prestaties en materialen. Eventuele wijzigingen hierin zullen bij uitvoering van het behandelplan worden doorberekend.
 • Op de behandelingen bij een van de praktijken van Centrum voor Tandzorg zijn de Algemene Voorwaarden voor tandartspraktijken van toepassing. 
  Bij de balie ligt een exemplaar ter inzage en een kopie hiervan kan op uw verzoek aan u worden toegezonden.
 • Indien u afspraken maakt ter uitvoering voor het voorgestelde behandelplan betekent dit dat er een behandelovereenkomst gesloten is. Deze beschouwen we als rechtsgeldig.

Garantieregeling:

 • De hieronder vermelde werkzaamheden worden na uitvoering door medewerkers van de praktijken van Centrum voor Tandzorg binnen de daarbij aangegeven periodes gewaarborgd.
 • Bij noodzakelijk herstel verplichten wij ons na te gaan of het probleem terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling. Als blijkt dat dit inderdaad het geval is, wordt de behandeling in beginsel kosteloos opnieuw gedaan.
 • Indien dit niet (meer) mogelijk is, worden de oorspronkelijke (en betaalde) kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.
 • Voorwaarde voor deze waarborg is wel, dat u als patient normaal en adequaat gebitsonderhoud pleegt, regelmatig de tandarts bezoekt en geen wijzigingen aan het werkstuk door derden laat doen.

Gedefinieerde periodes voor eventuele garantie:

 

Kroon en brugwerk:

5 jaar

Implantaat:

5 jaar

Vullingen (normaal formaat)

2 maanden

Vullingen melkgebit:

geen mogelijkheid voor garantie

Wortelkanaal behandeling:

geen mogelijkheid voor garantie

Prothese:

1 jaar

Splint:

1 jaar

Bleken:

geen mogelijkheid voor garantie

Relaps orthodontie:

geen mogelijkheid voor garantie

Parodontologie:

geen mogelijkheid voor garantie

Locaties

Behandelcentrum 's-Hertogenbosch
Eekbrouwersweg 4
5233 VG 's-Hertogenbosch

Maandag: 8.15 - 17.00 uur
Dinsdag: 8.15 - 21.15 uur
Woensdag: 8.15 - 17.00 uur
Donderdag: 8.15 - 21.15 uur
Vrijdag: 8.15 - 17.00 uur

“Mijn zoontje moest een beugel. Centrum voor Tandzorg heeft alles onder één dak. Super!”
P. Paaymans
Nieuws en mededelingen

Gedragsregels Centrum voor Tandzorg door het coronavirus
22-04-2020
Gedragsregels Centrum voor Tandzorg door het coronavirus Vanaf 22 april is Centrum voor Tandzorg weer geopend voor reguliere behandelingen. Vanwege...  Lees meer

Patiënt bedankje
20-03-2020
Ontvangen van een patiënt met pijnklachten die erg blij was dat wij snel konden helpen. Bedankt!  Lees meer
Nieuwsarchief